• HUG Creative 1
 • HUG Creative 2
 • HUG Creative 3
 • HUG Creative 4
 • HUG Creative 5
 • HUG Creative 6
 • HUG Creative 7
 • HUG Creative 8
prenosni detektori gasa

Detekcija Gasa - Sigurno, Pouzdano, Efikasno

Detektori gasa! Zaštita kroz detekciju. Honeywell Analytics, BW Tehnologies, Rae Systems.

detekcija gasa UNICOM je u prilici da pruži sigurna, pouzdana i efikasna rešenja za detekciju gasa, prenosne i fiksne detektore, kao i integracije sa drugim sistemima.

Detekcija otrovnih gasova, detekcija eksplozivnih i zapaljivih gasova. Honeywell kvalitet senzora.

Zahvaljujući stručnom znanju i adekvatnom programu rada UNICOM je u mogućnosti da ponudi: izbor adekvatnog tehničkog rešenja, izbor odgovarajuće opreme, izradu potrebne tehničke dokumentacije (aplikacione šeme, šeme delovanja, itd), isporuku opreme, montažu ili nadzor nad montažom, povezivanje elemenata automatske regulacije, puštanje u rad, izradu dokumentacije izvedenog stanja, funkcionalnu garanciju, održavanje, obuku korisnika.

 • Oprema. Izbor adekvatnog tehničkog rešenja, izbor odgovarajuće opreme,
 • Inženjering. Izrada potrebne tehničke dokumentacije (aplikacione šeme, šeme delovanja, itd), isporuka opreme, montaža ili nadzor nad montažom, povezivanje elemenata automatske regulacije, puštanje u rad, izrada dokumentacije izvedenog stanja,
 • Održavanje i Obuka. Funkcionalna garancija, održavanje za vreme i van garatnog perioda, obuka korisnika, kalibracija i servis detektora gasa.
  Detekcija Gasa
 • Dokumentacija / Brošure:
  1. detekcija gasa info /
  2. kalibracija i servis detektora gasa
  3. kratak pregled proizvoda
  4. brošura o mogućnostima Unicom-a
  5. Plant & Personal Safety eBook
  *Za konkretna rešenja kontaktirajte nas.